Privacy

Privacy verklaring Greensucker
Bij het bezoeken van deze website en het plaatsen van een bestelling deel je (on)bewust gegevens met ons. In deze verklaring lees je om welke gegevens het gaat en hoe wij hiermee omgaan.

Persoonsgegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met partijen als dit noodzakelijk is voor het succesvol invullen van jouw wensen. Hieronder zie je per situatie een overzicht van de partijen met wie je persoonsgegevens gedeeld worden. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming met andere partijen gedeeld worden. Voor vragen kun je mailen naar info@greensucker.nl Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
- E-mail adres

Een bestelling met fysieke producten
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. Wij gebruiken MyParcel om adreslabels aan te maken om uw pakket te kunnen verzenden en traceren. MyParcel ontvangt de volgende persoonsgegevens: naam, adresgegevens en e-mailadres voor het versturen van uw bestelling zodat het pakket gevolgd kan worden via de track & trace. PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Shopify
Betalingen verlopen via Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens
verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Nieuwsbrief
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Social media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Hieronder vind u de privacy statements van deze derden:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacyshield
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Doel van verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Functionele en Technische cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren. Analytische cookies worden geplaatst om het gedrag van gebruikers van onze website te analyseren. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, alleen een uniek nummer. Wij kunnen deze cookies niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Je IP-adres en surfgedrag blijven volledig anoniem. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen en deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Je kunt zelf ten aller tijde cookies laten verwijderen. Hoe dat moet kun je lezen in dit stappenplan van de Consumentenbond.

Google analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging persoonsgegevens
Greensucker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een mail naar info@greensucker.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Greensuckerl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: factuurgegevens, wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

Gegevens inzien of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greensucker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@greensucker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 3 oktober 2019.

Social

Contact

Service

Als je een vraag hebt horen wij het graag. Stuur ons een mail naar: info@greensucker.nl    

Algemene voorwaarden

Privacy

FAQ

Verzending & retour

Horeca